Nieuws

National Burendag 2022.


14-10-2022 17:10Samen met de gemeente Beesel en de woningbouwvereniging Nester heeft De Groene Vogel op 24 september aan een activiteit in de gemeente Beesel deelgenomen, dit in het kader van Burendag 2022. In de Bloemenbuurt was een tentje ingericht waar buurtbewoners informatie (en koffie, thee en vlaai) kregen en bijgepraat werden over het verduurzamen van woningen, besparen van energie en het vergroenen van tuinen. Middels het verspreiden van een flyer in de wijk waren de bewoners vooraf op de hoogte gebracht van deze voor hun toch wel interessante activiteit. Het is geen succes geworden, het weer werkte niet mee en de opkomst was zeer mager. 


De Groen Vogel op YouTube.


14-10-2022 16:48Een duurzaam Beesel voor nu en later. Maar hoe werken we hier aan in onze gemeente. In de gemeente Beesel werken we aan diverse duurzaamheidsthema's. Een van die thema's is Duurzame energie. Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het verduurzamen van en energiebesparen in woningen, heeft de gemeente Beesel wat filmjes gemaakt, waaronder ook een betreffende de activiteiten van De Groene Vogel hierin. Klik op de volgende link om dit filmpje te kunnen bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=KHQdevXtsN4&feature=youtu.be

 

 


Gemeenteraadsverkiezingen en De Groene Vogel.


6-3-2022 12:47In het CDA Magazine "Beesel Reuver Offenbeek" met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart, heeft onze energiecoach Ton van der Werff een warm pleidooi gehouden voor De Groene Vogel.


Energiecoach krijgt lintje.


22-11-2021 15:13Op zaterdag 20 november 2021 is "onze" energiecoach Theo de Vlieger onderscheiden met een lintje. Hij mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg deze onderscheiding o.a. door een 50 jarig lidmaatschap van het Philharmonisch Gezelschap Reuver en vele andere vrijwilligersactiviteiten in de Beeselse samenleving. Wij zijn trots op Theo.


Wooncafé Reuver/Offenbeek.


21-10-2021 16:03Op woensdag 20 oktober organiseerde de gemeente Beesel het Wooncafé Reuver/Offenbeek bij De Gresbuus. Voor Reuver en Offenbeek wordt een woonagenda ontwikkeld, een lokale uitvoering van het woonbeleid in de komende jaren. Dit wooncafé is één van de stappen in het proces naar deze woonagenda toe. Tevens was er er een informatiemarkt waarbij inwoners o.a. met makelaars en woningcorporaties in gesprek konden gaan over bijvoorbeeld het inschrijven voor een huurwoning, het huidige woningaanbod en de starterslening. Bij De Groene Vogel was er informatie te halen over energiebesparing en verduurzaming van de woning. Zie bijgaande foto's voor een sfeerimpressie.


Transitie Visie Warmte.


21-10-2021 15:24Vanuit de duurzaamheidvisie 2019-2030 en binnen het Kader Opwekking Duurzame Energie is de gemeente Beesel na de zomer van 2021 aan de slag gegaan met het opstellen van de Transitie Visie Warmte (TVW). Buro Loo (een organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van een gezonde, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving) ondersteunt de gemeente in dit traject, zowel inhoudelijk als procesmatig. Om tot een gedragen visie te komen is De Groene Vogel, als een belangrijke stakeholder in deze, bij dit traject betrokken. Er zijn een aantal werksessies gepland waarin de bouwstenen voor de warmtevisie gemaakt zullen worden. Over een van die werksessies verscheen recentelijk het bijgaan de artikel in De Limburger.


Een goedkope energiescan nog steeds mogelijk.


5-2-2021 15:45Beste woningeigenaren in de gemeente Beesel. Het aanvragen van een voucher voor een energiescan bij de gemeente Beesel is nog steeds mogelijk. De in de 2e helft van 2020 gestarte RRE-regeling is nog steeds actueel en loopt nog tot einde 2021. Er is zelfs inmiddels een vervolgregeling gekomen, de RREW-regeling, die tot in 2023 doorloopt. Middels deze regelingen is het mogelijk om voor slechts € 25,00 een volledige energiescan van uw woning te verkrijgen. Ga hiervoor naar de website van de gemeente Beesel, ga naar het onderwerp "Duurzaamheid en energie", klik daar op "Aanmelden Energiescan" en vul daar uw gegevens in. Betalen en meer hoeft u niet te doen, de rest doen wij.


Start uitvoering RRE-regeling.


15-7-2020 16:14Door de versoepeling van de Corona-maatregelen was het toch weer mogelijk geworden om de voorbereidende activiteiten van de RRE-regeling af te ronden en viel op 1 juli 2020 bij alle woningeigenaren in de gemeente Beesel een brief in de bus. Met hierin informatie over de mogelijkheden van een aantal energiebesparende maatregelen, een waardebon, de mogelijkheid tot deelname aan een inkoopactie en een kortings-voucher om een energiescan in de woning uit te laten voeren. De Groene Vogel kon en gaat dus weer in de gemeente Beesel aan de slag om woningeigenaren te adviseren in energie besparende maatregelen en het verduurzamen van hun woningen. Een paar dagen later volgde de Duurzaamheidkrant Beesel 2020, die voor een groot deel in het teken stond van duurzaamheid en energie besparen en ook aandacht werd geschonken aan de uitvoering van de RRE-regeling. 


De Groen Vogel op open dag Rabobank.


15-7-2020 15:50De Rabobank organiseerde op zaterdag 7 maart 2020 een event in de Greswaren in Reuver. De Groene Vogel was daarbij uitgenodigd om informatie te geven over het verduurzamen van particuliere woningen en de mogelijkheden die De Groene Vogel hierin te bieden heeft. Het was een zeer druk bezocht event, met ook voor onze werkzaamheden geïnteresseerde bezoekers.   


De Groene Vogel in Puik.


15-7-2020 15:22Puik is een wekelijks digitaal magazine voor Beesel, Offenbeek en Reuver. In de Puik van 4 december 2019 is uitgebreid aandacht geschonken aan hetgeen De Groene Vogel te bieden heeft.


Presentatie De Groen Vogel bij SamenVerder.


3-12-2019 15:40Op 23 oktober 2019 heeft De Groen Vogel een deel van een thema-avond over duurzaamheid van de politieke partij SamenVerder voor zijn rekening genomen. Het belangrijkste onderdeel van de avond betrof het besparen van energie in woningen. Wij hebben uitgebreid het "wie, wat, waar en hoe" van de mogelijkheden hierin van ons kunnen presenteren en in een latere discussie kunnen toelichten.  


Presentatie De Groene Vogel in hal gemeentehuis Reuver.


3-12-2019 15:24Medio september 2019 is een korte PowerPoint-presentatie van De Groen Vogel gaan draaien in de wachtruimte van de centrale hal van het gemeentehuis in Reuver.


Presentatie De Groen Vogel bij het CDA.


3-12-2019 15:17Op 10 mei 2019 heeft De Groene Vogel op een ledenvergadering van het CDA in de gemeente Beesel de kans gekregen zich uitgebreid te presenteren. Wij hebben zowel aan de fractie als aan de leden goed duidelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde van ons is op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van de huizen van de woningeigenaren in de gemeente Beesel.


Eerste aanzet duurzaamheidstrefpunt.


3-12-2019 15:09Op 15 april 2019 zijn wij samen met een delegatie van de gemeente Beesel in de gemeente Bergen op bezoek geweest in hun energiehuis. Dit om te zien en te horen hoe hun ervaringen inmiddels zijn met zo'n vorm van een informatiepunt voor de inwonwers van de gemeente Bergen. Wellicht kan dit als voorbeeld dienen voor een vergelijkbaar informatiepunt wat in de gemeente Beesel gaat komen.


Duurzaamheidsvisie


26-3-2019 16:59Vanaf september 2018 tot heden zeer regelmatig deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten en werksessies om input te leveren in de plannen en de uitvoering betrekking hebbende op de energietransitie en duurzaamheidsvisie die de gemeente Beesel voor de komende jaren aan het ontwikkelen is.


Beleeffair 2018


26-3-2019 16:51Op 17 oktober 2018 hebben wij ons op een mooie zonnige dag gepresenteerd op de Beleeffair 2018 op de markt in Reuver. Een initiatief van de gemeente Beesel, bedoeld om o.a. een bewoners-informatiemoment te creëren om hun op de hoogte te brengen van de voorgenomen activiteiten van de komende energietransitie. Tevens bedoeld om de bewoners er meer in te betrekken.


Uitreiking certificaten


13-6-2018 10:16De opleiding tot energie-adviseur van onze energiecoaches is succesvol afgesloten. Op 19 mei 2018 zijn bij de molen De Grauwe Beer in Beesel tijdens een informeel en gezellig samenzijn de certificaten door Jan Linssen van OzzeEnergie (die de opleiding gegeven heeft) uitgereikt. Na de uitreiking van de certificaten en een uitgebreide rondleiding door de molen, is het geheel afgesloten met koffie en vlaai. Vanaf dat moment konden onze energiecoaches dus officieel aan de slag als bevoegd energie-adviseur.


Energiecoaches gezocht


9-6-2023 03:09Gezien de omvang van de voorgenomen activiteiten van De Groene Vogel, moeten wij het huidige team van 5 energiecoaches uit gaan breiden naar zo’n 10 energiecoaches. Wij zoeken dus vrijwilligers die interesse hierin hebben. Als je voldoende vrije tijd hebt om in de avonduren en/of op zaterdag bij elkaar zo’n 5 uur per week aan De Groene Vogel te kunnen besteden, als je affiniteit hebt met de wat technische zaken in en rond het huis, als je in het bezit bent van een smartphone, als je met een tablet overweg kunt en als je makkelijk met mensen in contact komt, dan ben je onze man of vrouw waarop we zitten te wachten. Je krijgt van ons een professionele opleiding tot energiecoach, er wordt een iPad met de benodigde software beschikbaar gesteld, de benodigde tools worden beschikbaar gesteld en naar gelang onze inkomsten is er een vrijwilligersvergoeding mogelijk.

Kan je niet wachten om bij ons te beginnen, meld je dan aan op de Interesse pagina van deze website. Of bel ons op 077-2050050.