Onze Mogelijkheden

Cinque Terre

De intake
De intake is een algemeen informatief gesprek met de woningeigenaar over de mogelijkheden van energie besparing en het energie neutraler maken van de woning. Zeer globaal komen zaken zoals; vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, mogelijke subsidies en financieringen aan de orde. Voor deze intake worden geen kosten in rekening gebracht.

De zonnepanelen analyse
Een analyse puur gericht op de mogelijkheden voor zonnepanelen. Hierbij; een vermelding van de mogelijke besparing, een kostenindicatie, het aangeven van mogelijk toepasbare regelingen (subsidies, specifieke leningen, e.d.) en indien gewenst een advies betreffende een bedrijf wat de werkzaamheden kan uitvoeren.

De inventarisatie
Bij een inventarisatie gaat de energiecoach samen met de woningeigenaar “het huis door” om alle mogelijkheden van energiebesparing en het energieneutraler maken van de woning te aanschouwen, te inventariseren en “in kaart te brengen”. Op basis van de verkregen gegevens wordt een rapportage met kostenindicatie opgesteld van de mogelijk uit te voeren werkzaamheden. Tevens wordt een advies gegeven voor hiervoor geschikte uitvoerende bedrijven. Maatwerk “puur sang” dus. Voor deze werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht. Als de woningeigenaar besluit om de geadviseerde werkzaamheden (of een deel daarvan) uit te laten voeren, kan hij met deze energierapportage bij een uitvoerend bedrijf een offerte aanvragen. Besluit de woningeigenaar tot een opdracht, dan dient die zelf verstrekt te worden.

De thermo-scan
Met een infrarood-camera worden een aantal isolatiescans of te wel warmtefoto’s van de woning gemaakt waarop goed te zien is waar en hoeveel warmte de woning “lekt”. Ook “koudebruggen” in het huis kunnen zichtbaar gemaakt worden. Dit ter ondersteuning van de gedane inventarisatie en ter onderbouwing van de te nemen isolerende maatregelen. Op basis van de verkregen gegevens wordt er een rapportage opgesteld. Voor deze werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht.

De spouwmuur inspectie
Met behulp van een endoscoop-camera wordt in de spouw gekeken om een indicatie te krijgen of de spouw “schoon” is en/of spouwmuurisolatie zinvol is. Indien zinvol wordt een advies gegeven wat de meest effectieve methode van spouwmuurisolatie zou zijn. Dit ter ondersteuning van de gedane inventarisatie en ter onderbouwing van de te nemen isolerende maatregelen. Op basis van de verkregen gegevens wordt er een rapportage opgesteld. Voor deze werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht.

Begeleiding
De energiecoach kan de woningeigenaar begeleiden en ondersteunen in het offertetraject van het uitvoerende bedrijf, of kan ondersteunend zijn op het moment dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. De kosten voor deze werkzaamheden worden in overleg met de energiecoach bepaald en in rekening gebracht. Indien gewenst kan de energiecoach de woningeigenaar ondersteunen en begeleiden o.a. bij het aanvragen van mogelijke subsidies, financieringen, terugvragen BTW of het aanvragen van een energielabel.

De evaluatie
Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal de energiecoach samen met de woningeigenaar het gehele gelopen traject evalueren. Voor deze evaluatie worden geen kosten in rekening gebracht.